Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 113/2012 van 15 juni 2012 tot wijziging van bijlage XIII (Vervoer) bij de EER-overeenkomst