ETA:n sekakomitean päätös N:o 113/2012, annettu 15 päivänä kesäkuuta 2012 , ETA-sopimuksen liitteen XIII (Liikenne) muuttamisesta