/* */

VOORSTEL VOOR EEN VERORDENING ( EEG ) VAN DE RAAD BETREFFENDE EEN REGELING TER STABILISATIE VAN DE EXPORTOPBRENGSTEN TEN BEHOEVE VAN DE MINST ONTWIKKELDE LANDEN IN AZIE EN LATIJNS-AMERIKA ( ALA )