Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 94/2011 van 30 september 2011 tot wijziging van bijlage I (Veterinaire en fytosanitaire aangelegenheden) bij de EER-overeenkomst