Zaak T-508/09: Beschikking van het Gerecht van 26 maart 2012 — Cañas/Commissie ( „Mededinging — Antidopingregels — Beschikking tot afwijzing van klacht — Beëindiging van beroepsarbeid — Verval van procesbelang — Afdoening zonder beslissing” )