Besluit nr. 299 van 12 mei 2010 tot beëindiging van de procedure voor het verlenen van een vergunning voor de prospectie en exploratie van olie en aardgas, zijnde ondergrondse rijkdommen als gedefinieerd in artikel 2(1)(3) van de Wet betreffende ondergrondse rijkdommen, in blok 1-6 „Pelovo” , gelegen in de provincie Pleven