BERICHT - VASTSTELLING DOOR DE RAAD VAN GEMEENSCHAPPELIJK STANDPUNT IN HET KADER VAN DE SAMENWERKINGSPROCEDURE VAN ARTIKEL 149, LID 2, VAN HET VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP: VOORSTEL VOOR EEN BESCHIKKING VAN DE RAAD BETREFFENDE DE SLUITING VAN EEN SAMENWERKINGSOVEREENKOMST TUSSEN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP EN DE REPUBLIEK OOSTENRIJK INZAKE EEN EUROPEES PLAN TER STIMULERING VAN DE ECONOMISCHE WETENSCHAP ( SPES )