Schriftelijke vraag E-000053/11 Marc Tarabella (S&D) aan de Commissie. Biobrandstoffen: een Europees illusie?