Arrest van het Gerecht (Derde kamer) van 27 april 2010.