Schriftelijke vraag E-6560/10 Oreste Rossi (EFD) aan de Commissie. Veiligheidsgaranties voor de Sahellanden