Schriftelijke vraag E-0245/10 van Nessa Childers (S&D) aan de Commissie. Onjuiste tenuitvoerlegging door de Ierse regering van de richtlijn inzake milieueffectrapportage