Schriftelijke vraag P-009485/11 Kyriacos Triantaphyllides (GUE/NGL) aan de Raad. Cyprisch voorzitterschap van de EU en Turkse dreigementen