Uitvoeringsverordening (EU) nr. 144/2012 van de Commissie van 16 februari 2012 tot indeling van bepaalde goederen in de gecombineerde nomenclatuur