SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 3172/95 van Mary BANOTTI aan de Commissie. Cijfers over gebruik verlaagde-heffingquota