Schriftelijke vraag E-005581/11 Gay Mitchell (PPE) aan de Commissie. Handel