Verordening (EEG) nr. 3823/88 van de Commissie van 7 december 1988 tot vaststelling van de invoerheffingen voor witte suiker en ruwe suiker