Zaak F-99/12: Beroep ingesteld op 18 september 2012 — ZZ/Comité van de Regio’s