Zaak C-353/09 P: Beschikking van het Hof (Vijfde kamer) van 15 februari 2011 — Perfetti Van Melle SpA/Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen), Cloetta AB, rechtsopvolger van Cloetta Fazer AB (Hogere voorziening — Gemeenschapsmerk — Verordening (EG) nr. 40/94 — Artikel 8, lid 1, sub b — Nietigheidsprocedure — Gemeenschapswoordmerk CENTER SHOCK — Ouder nationaal woordmerk CENTER — Onderzoek van verwarringsgevaar)