Verordening (EG) nr. 474/86 van de Raad van 25 februari 1986 houdende vaststelling van bijzondere maatregelen voor de verlening van de produktiesteun voor olijfolie in Spanje in de periode van 1 maart tot en met 31 oktober 1986