Schriftelijke vraag E-009217/11 Michail Tremopoulos (Verts/ALE) aan de Commissie. Gevolgen van institutionele wijzigingen inzake financiering voor de publieke televisie in de lidstaten