Schriftelijke vraag E-005567/11 Niki Tzavela (EFD) aan de Commissie. Het evenwicht in Jemen