Zaak C-533/11: Beroep ingesteld op 19 oktober 2011 — Europese Commissie/Koninkrijk België