VERORDENING (EG) Nr. 2579/94 VAN DE COMMISSIE van 24 oktober 1994 tot wijziging van het steunbedrag voor zijderupsen dat door de Raad in ecu is vastgesteld en naar aanleiding van de monetaire herschikkingen moet worden verlaagd