BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 30/10/1995 waarbij een concentratie verenigbaar met de gemeenschappelijke markt wordt verklaard (Zaak nr. IV/M.646 - Repola / Kymmene) op grond van Verordening (EEG) nr. 4064/89 van de Raad (Slechts de tekst in de Engelse taal is authentiek)