Verordening (EEG) nr. 2472/93 van de Commissie van 7 september 1993 tot vaststelling van de premies die aan de invoerheffingen voor granen, meel en mout worden toegevoegd