Multilaterale handelsbesprekingen in het kader van de Uruguay-Ronde (1986-1994) - Overeenkomst tot oprichting van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) WTO