Verordening (EEG) nr. 3176/83 van de Commissie van 10 november 1983 tot vaststelling van de restituties bij uitvoer in de sector melk en zuivelprodukten