VERORDENING (EEG) Nr. 855/92 VAN DE COMMISSIE van 3 april 1992 tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 19/82 houdende uitvoeringsbepalingen van Verordening (EEG) nr. 2641/80 van de Raad met betrekking tot de invoer van produkten uit de sector schape- en geitevlees van oorsprong uit bepaalde derde landen #