Verordening (EG) nr. 1746/95 van de Commissie van 18 juli 1995 tot vaststelling, voor het verkoopseizoen 1995/1996, van de voor tomaten aan de telers te betalen minimumprijs, alsmede van het bedrag van de steun bij de produktie van op basis van tomaten verwerkte produkten