Ryanair/Commissie Arrest van het Gerecht (Vijfde kamer) van 19 mei 2011. # Ryanair Ltd tegen Europese Commissie. # Staatssteun - Mededinging - Misbruik van machtspositie - Luchtvaartsector - Exclusief gebruik van terminal 2 van luchthaven van München - Beroep wegens nalaten - Standpuntbepaling van Commissie - Afdoening zonder beslissing - Verplichting tot handelen - Ontbreken. # Zaak T-423/07. TITJUR