Zaak C-435/10: Verzoek om een prejudiciële beslissing, ingediend door de Centrale Raad van Beroep (Nederland) op 13 september 2010 — J.C. van Ardennen tegen Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen