TITJUR Nowaco Germany Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 7 september 2006. # Nowaco Germany GmbH tegen Hauptzollamt Hamburg-Jonas. # Verzoek om een prejudiciële beslissing: Bundesfinanzhof - Duitsland. # Verordeningen (EEG) nrs. 1538/91 en 3665/87 - Communautair douanewetboek - Restituties bij uitvoer - Voorwaarden voor toekenning - Gezonde handelskwaliteit - Douaneregeling - Aangifte ten uitvoer - Fysieke controle - Monster - Toegestaan aantal ondeugdelijke producten - Uniforme kwaliteit - Rechten en verplichtingen van exporteur en van douaneautoriteit - Vlees van pluimvee. # Zaak C-353/04.