Schriftelijke vraag E-5014/06 van Jean-Luc Bennahmias (Verts/ALE) aan de Commissie. Besluit van de Commissie in aansluiting op reactie van Frankrijk op de vervuiling van het Meer van Berre