Van Poucke TITJUR Arrest van het Hof (Derde kamer) van 24 maart 1994. # Guido Van Poucke tegen Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen en Algemene Sociale Kas voor Zelfstandigen. # Verzoek om een prejudiciële beslissing: Arbeidshof Gent - België. # Sociale zekerheid van migrerende werknemers - Vaststelling van toepasselijke wetgeving. # Zaak C-71/93.