Beschikking van de Commissie van 14 december 1993 tot vaststelling van een lijst van voor uitvoer van sperma van runderen (huisdieren) naar de Gemeenschap erkende spermacentra in derde landen en tot intrekking van de Beschikkingen 91/642/EEG, 91/643/EEG en 92/255/EEG (93/693/EG)