Besluit van het Gemengd Comité van de EER nr. 87/2011 van 1 juli 2011 tot wijziging van bijlage XX (Milieu) bij de EER-overeenkomst