Zaak 268/80: Beroep, op 3 december 1980 ingesteld door A. Guglielmi tegen het Europese Parlement