Zaak C-182/09: Beschikking van de president van de Eerste kamer van het Hof van 3 juni 2010 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de High Court of Justice in Northern Ireland, Queen's Bench Division — Verenigd Koninkrijk) — Seaport (NI) Ltd/Department of the Environment for Northern Ireland