Conclusie van advocaat-generaal Jacobs van 17 oktober 1991. # Raad van de Europese Gemeenschappen tegen Europees Parlement. # Begrotingsprocedure - Gewijzigde en aanvullende begroting - Overboeking van ontvangsten - Budgettair evenwicht. # Zaak C-284/90. Raad/Parlement TITJUR