SCHRIFTELIJKE VRAAG NR. 1215/79 VAN DE HEER CURRY AAN DE COMMISSIE: BEROEPSBEVOLKING IN DE LANDBOUW