Zaak T-218/11: Beroep ingesteld op 21 april 2011 — Dagher/Raad