Beroep, op 9 maart 1995 ingesteld door Interhotel, Sociedade Internacional de Hotéis, SARL tegen Commissie van de Europese Gemeenschappen (Zaak T-81/95)