RESOLUTIE HOUDENDE ADVIES VAN HET EUROPESE PARLEMENT INZAKE DE VOORSTELLEN VAN DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN AAN DE RAAD VOOR: # I. EEN VERORDENING BETREFFENDE DE SLUITING VAN DE VISSERIJ-OVEREENKOMST TUSSEN DE REGERING VAN SPANJE EN DE EUROPESE ECONOMISCHE GEMEENSCHAP # II. EEN VERORDENING TOT VASTSTELLING VOOR 1980 VAN BEPAALDE MAATREGELEN VOOR DE INSTANDHOUDING EN HET BEHEER VAN DE VISBESTANDEN TEN AANZIEN VAN VAARTUIGEN DIE DE VLAG VAN SPANJE VOEREN # III. EEN VERORDENING TOT VASTSTELLING VAN BEPAALDE MAATREGELEN WELKE TEN AANZIEN VAN DE INSTANDHOUDING EN HET BEHEER VAN DE GEZAMENLIJKE VISBESTANDEN VOOR DE WESTKUST VAN GROENLAND IN 1980 VAN TOEPASSING ZIJN OP VAARTUIGEN DIE DE VLAG VAN CANADA VOEREN OF OP CHARTER ZIJN VERHUURD AAN IN CANADA GEREGISTREERDE REDERIJEN