Schriftelijke vraag E-010347/11 Ria Oomen-Ruijten (PPE) aan de Commissie. Opname van Europese Verordening (EG) nr. 1901/2006 in de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte