TITJUR Arrest van het Hof van 19 september 1985. # Finsider tegen Commissie van de Europese Gemeenschappen. # EGKS - Produktiequota voor staal - Herstructureringsprogramma's - Nationale steunmaatregelen. # Gevoegde zaken 63 en 147/84. Finsider/Commissie