Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 489/2014 al Comisiei din 12 mai 2014 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 102/2012 al Consiliului de instituire a unei taxe antidumping definitive asupra importurilor de cabluri din oțel originare, printre altele, din Republica Populară Chineză, extinsă la importurile de cabluri din oțel expediate, printre altele, din Republica Coreea, indiferent dacă sunt sau nu declarate ca fiind originare din Republica Coreea