Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 489/2014 ( 2014. gada 12. maijs ), ar kuru groza Padomes Īstenošanas regulu (ES) Nr. 102/2012, ar ko inter alia Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes tērauda trošu un tauvu importam noteikto galīgo antidempinga maksājumu attiecina arī uz tādu tērauda trošu un tauvu importu, kas sūtītas inter alia no Korejas Republikas, neatkarīgi no tā, vai tās ir vai nav deklarētas ar izcelsmi Korejas Republikā