INSTEMMING NR. 1/82 DOOR DE RAAD VERLEEND UIT HOOFDE VAN ARTIKEL 56, LID 2, SUB A), VAN HET VERDRAG TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP VOOR KOLEN EN STAAL, OM DE COMMISSIE IN STAAT TE STELLEN DE ONDERSTAANDE OMSCHAKELINGSLENING TE VERSTREKKEN TEN EINDE EEN AANTAL VOORMALIGE WERKNEMERS VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAP VOOR KOLEN EN STAAL WEER IN HET PRODUKTIEPROCES TE KUNNEN OPNEMEN: 25 MILJOEN DM (9,96 MILJOEN ECU) AAN DE BAYERISCHE HYPOTHEKEN- UND WECHSELBANK AG, DUITSLAND, VOOR EEN PROJECT IN DE REGIO OBERPFALZ IN HET GEBIED AMBERG-SULZBACH EN SCHWANDORF (BEIEREN)