Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak nr. COMP/M.3617 — BC Partners/Picard) — Zaak die in aanmerking kan komen voor een vereenvoudigde procedureVoor de EER relevante tekst