Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD inzake de toetreding van de Unie tot Reglement nr. 29 van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties (VN/ECE) met betrekking tot uniforme bepalingen voor de goedkeuring van bedrijfsvoertuigen wat de bescherming van de inzittenden van de cabine betreft